SWAUN SUPERMÖLLIEN säännöt

Sawon Agilityurheilijat Ry järjestää epävirallisia agilitykilpailuita Koiramekassa Kuopiossa. Kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin virallisia agilitykilpailu sääntöjä sekä FCI:n rokotusohjelmaa. Rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein.


Kilpailuluokat ja RADAT

Kilpailuissa järjestetään kaksi eri tasoista rataa kaikille säkäryhmille. Kaikki koirakot voivat osallistua haluamilleen radoille ja halutessaan valita myös matalamman säkäryhmän kuin koiran säkäkorkeus edellyttäisi.

Kilpailuissa on viisi säkäryhmää, joiden hyppykorkeudet ovat virallisten kilpailusääntöjen alimmat hyppykorkeudet:

  • Pikkumini (xS) alle 28cm, hyppykorkeus 10cm
  • Mini (S) alle 35cm, hyppykorkeus 20cm
  • Medi (M) vähintään 35 cm, mutta alle 43 cm, hyppykorkeus 30cm
  • Pikkumaksi (sL) vähintään 43 cm, mutta alle 50 cm, hyppykorkeus 40cm
  • Maksi (L) 43 cm tai enemmän, hyppykorkeus 50cm

Supermöllirata

  • Hyvin helppo rata, joka sopii myös aloittelijoille ja nuorille koirille.
  • Rata sisältää hyppyesteitä ja putkia.
  • Rata voi sisältää renkaan, muurin tai pituusesteen.
  • Rata ei sisällä kontaktiesteitä tai keppejä.

Möllirata

  • Helpohko agilityrata, joka sopii koirakoille, jotka osaavat jo kaikki agilityesteet.
  • Rata sisältää kontaktiesteet sekä kepit.


Osallistumisrajoitukset

Swaun epävirallisissa kilpailuissa ei ole ikärajaa. Koirat osallistuvat kilpailuihin ohjaajan harkinnan mukaisesti, nuorille koirille suositellaan matalampaa hyppykorkeutta.

Juoksuiset nartut voivat osallistua kilpailuihin. Nartun juoksuista on ilmoitettava kilpailuiden järjestäjälle viimeistään kilpailuita edeltävänä päivänä, tai ohjaajan on itse tuotava lähtöalusta mukanaan kilpailupaikalle.

  • Nartulla tulee olla juoksuhousut jalassa sen liikkuessa kilpailualueella. Radalle mennessä housut poistetaan.
  • Nartulla tulee olla punainen nauha hihnassa merkkinä juoksuista.


Arvostelu

  • Swaun epäviralliset kilpailut arvostellaan virallisten sääntöjen mukaan. Poikkeuksena se, että ihanneaikaa tai enimmäisaikaa ei ole määritetty.
  • Palkinnot jaetaan kunkin luokan kolmelle parhaalle koirakolle.
  • Koirakon sijoitus lasketaan ensisijaisesti virhepisteiden perusteella, samalla virhepistemäärällä olevat koirakot sijoitetaan tuloksissa aikavertailun avulla.
  • Hylkäävän virheen sattuessa, tulokseksi kirjataan HYL.
  • Mikäli koirakko uusii radan, parempi tulos jää voimaan lopullisissa tuloksissa.


Kilpailun järjestäminen

Kilpailuiden järjestäjänä toimii Sawon Agilityurheilijoiden kilpailutoimikunta. Toimihenkilöt ovat seuran jäseniä ja heidät rekrytoidaan jokaiseen kilpailuun erikseen. Toimihenkilöt saavat kilpailla järjestämissään kilpailuissa ilmaiseksi.

Noudatamme kilpailuissa Koiramekan käyttösääntöjä.